Ny lista med hormonstörande ämnen

Ytterligare 22 hormonstörande ämnen borde tas med i den europiska lagstiftningen om farliga kemikalier, REACH. Det anser Kemikaliesekretariatet, ChemSec, som nyligen presenterade en uppdaterad lista på farliga ämnen för politiker och tjänstemän inom EU. 

ChemSec har den här gången utvärderat ett 40-tal hormonstörande ämnen, genom att gå igenom aktuell forskning både i Europa och USA. Slutsatsen är att 22 av dessa ämnen har sådana egenskaper att de inte borde förekomma i konsumentprodukter. Många av ämnena finns i dag i leksaker, matförpackningar och kosmetik.  

De hormonstörande ämnena kopplas till hälsoproblem som cancer, diabetes, beteendestörningar, minskad fertilitet med mera.