Metod för stadsgrönska och ekosystemtjänster i urbana miljöer

Etappmålet om metod för stadsgrönska och ekosystemtjänster i urbana miljöer är att:

  • Kommunerna ska senast år 2020 ha tillgång till en utvecklad metod för att ta tillvara och integrera stadsgrönska och ekosystemtjänster i urbana miljöer vid planering, byggande och förvaltning i städer och tätorter.

Nås etappmålet?

Målet har ännu inte följts upp.


Miljökvalitetsmål

Indikatorer