Skolan

Sveriges miljömål ska skapa en utveckling som är miljömässigt hållbar på lång sikt. Lektioner om miljömålen är ett sätt att lära ut miljödelen av hållbar utveckling.

Lektionsupplägg om miljömålen

På stiftelsen Håll Sverige rents webbplats finns lektionsupplägg om Sveriges miljömål: ett för varje miljökvalitetsmål och ett vardera för generationsmålet och själva miljömålssystemet. Lektionsuppläggen har tagits fram av Håll Sverige rent i samarbete med Naturvårdsverket.

Lektionsuppläggen innehåller bakgrundskunskap för läraren och visar kopplingen till skolans styrande dokument. Framför allt finns inspiration och idéer om hur eleverna själva kan gripa sig an miljöfrågorna, till exempel genom färdiga elevblad med olika uppgifter, diskussionsfrågor och annat som kan få fart på arbetet i klassrummet.

Miljömålen och läroplanen

I Läroplan 2011, Lgr 11, och de kursplaner och ämnesplaner som är kopplade till den finns en rad olika ingångar till hur Sveriges miljömål kan tas upp i undervisningen. Ofta kan samma miljöfråga belysas ur en rad olika perspektiv, och kopplingen till miljömålet kan göra det lättare att ta upp miljöaspekter inom många olika skolämnen.

Skolverket har gjort en sammanställning över kopplingarna mellan miljökvalitetsmålen och Lgr 11:

Mer material

Här på miljömål.se finns även annat material som kan användas i undervisningen, på både svenska och engelska:


Mer information (öppnas i nytt fönster)