Betänkanden

Betänkanden från olika statliga utredningar, SOU

Öppnas i nytt fönster.

 M 2014:04

 M 2010:04

 M 2013:02

 • Miljömålen i nya perspektiv

Förslag till ett tydligare internationellt perspektiv och precisering av rollen för riksdagen, regeringen och myndigheter. Utredningen föreslår en delvis förändrad bedömningsgrund för miljökvalitetsmålen. Slutbetänkande från utredningen om miljömålssystemet, SOU 2009:83 (oktober 2009)

 • Översyn av miljömålssystemet – lägesrapport
Delrapport från Utredningen om miljömålssystemet, M 2008:02/18 (februari 2009)
 • Sårbarhetsutredningens slutbetänkande

Sverige inför klimatförändringarna – hot och möjligheter, SOU 2007:60 (oktober 2007)

 • Åtgärdsprogram för miljökvalitetsnormer
Åtgärdsprogram för miljökvalitetsnormer, SOU 2005:113 (januari 2006)
 • Miljöbalken; miljökvalitetsnormer, miljöorganisationerna i miljöprocessen och avgifter

Slutbetänkande från Miljöbalkskommittén, SOU 2005:59 (juni 2005)

 • Bilen, biffen, bostaden – hållbara laster, smartare konsumtion

Slutbetänkandet ”Bilen, biffen, bostaden” handlar om hur hushållens konsumtion ska bli "smartare" för plånboken, hälsan, miljön och det globala resursutnyttjandet, SOU 2005:51 (juni 2005) (PDF-fil, 2 MB)

 • Att lära för hållbar utveckling

Betänkande från Kommittén för utbildning för hållbar utveckling, SOU 2004:104 (oktober 2004) (PDF-fil, 1 MB)

 • En hållbar framtid i sikte

Nationalkommittens för Agenda 21 och Habitat slutbetänkande, SOU 2003:31 (april 2003)

 • Långtidsutredningen 2003. Fördelningseffekter av miljöpolitik

Denna bilaga till Långtidsutredningen 2003 diskuterar hur miljöpolitikens kostnader och intäkter fördelas, SOU 2003:2 (januari 2003) 

 • Varor utan faror
Kemikaliekommitténs betänkande, SOU 2000:53 (juni 2000)
 • Framtidens miljö – allas vårt ansvar
Miljömålskommitténs betänkande, SOU 2000:52 (juni 2000)
 • Förslag till svensk klimatstrategi
Klimatkommitténs betänkande, SOU 2000:23 (april 2000)