Miljömålsmedel

Naturvårdsverket fördelar medel till projekt som effektiviserar miljömålsarbetet, de så kallade miljömålsmedlen.