God bebyggd miljö. Bild: Tobias Flygar.

God bebyggd miljö

Om data

Indikatorn används i uppföljningen av miljökvalitetsmålet:

Indikatorn är även viktig för uppföljningen av: