Myllrande våtmarker. Bild: Tobias Flygar.

Myllrande våtmarker

Metod - Utgått - Antal skyddade våtmarker i myrskyddsplanen

Metod för diagram

Indikatorn visar hur stor andel av Myrskyddsplanens områden som är skyddade till minst 75 procent av arealen som nationalpark, naturreservat eller inom Natura 2000. Kartan illustrerar situationen i respektive län och diagrammet visar den nationella fördelningen mellan antal skyddade områden respektive områden med ofullständigt skydd. Uppgifterna har tagits fram genom jämförande analyser av digitala kartskikt över Myrskyddsplanens områden och skyddade områden.

Indikatorn används i uppföljningen av miljökvalitetsmålet: