Frisk luft. Bild: Tobias Flygar.

Frisk luft

Kollektivtrafik i Jönköpings län - Jönköpings län

Förstoring
Diagram

Diagrammet visar antal körda mil med kollektivtrafik per invånare.

Förstoring
  • <= 3 mil/invånare
  • 3 - 4 mil/invånare
  • 4 - 5 mil/invånare
  • 5 - 6 mil/invånare
  • > 6 mil/invånare

Antal körda mil med kollektivtrafik per invånare år 2016.

Resor med kollektivtrafik ökar

Vägtrafikens utsläpp påverkar klimatet, bidrar till övergödning, försurning och bildning av marknära ozon. Bilarnas avgaser, buller och slitagepartiklar har stora hälsoeffekter. Trafiken tar också naturresurser och utrymme i anspråk. En av framgångsfaktorerna för att begränsa biltrafiken är att åstadkomma en ökad användning av kollektivtrafik vilket förutsätter en god tillgång till kollektivtrafik.

Indikatorn visar antal körda mil med tåg och buss per invånare inom kommunen.
 
Länets genomsnittliga körsträcka per invånare med kollektivtrafik har ökat från 5 mil till 6,9 mil under perioden 2003-2016. Under år 2016 hade Aneby kommun den längsta genomsnittliga körsträckan per invånare med 8,8 mil, därefter kom Jönköping med 8,4 mil per invånare och Gnosjö, Eksjö och Nässjö med cirka 7,9 mil per invånare. I Aneby och i Eksjö har körsträckan ökat under tidigare år, vilket kan bero på att busstrafiken har utökats. Den kortaste körsträckan noterades för Tranås kommun med 3,4 mil per invånare. Minskningen under år 2015 i Mullsjö, vilket troligtvis beror på att en busslinje har dragits in under år 2014, kvarstår.

I Nässjö fördubblades stadstrafiken år 2015. Även i Tranås ökade turerna på en linje och Gnosjö fick halvtimmestrafik hela dagen på en linje under år 2015.

Ansvarig myndighet

Miljökvalitetsmål

Indikatorn används i uppföljningen av miljökvalitetsmålet:

Indikatorn är även viktig för uppföljningen av:

Indikatorn följer upp följande regionala miljömål: