Frisk luft. Bild: Tobias Flygar.

Frisk luft

Kollektivtrafik i Jönköpings län - Jönköpings län

Förstoring
Diagram

Diagrammet visar antal körda mil med kollektivtrafik per invånare.

Förstoring
  • <= 3 mil/invånare
  • 3 - 4 mil/invånare
  • 4 - 5 mil/invånare
  • 5 - 6 mil/invånare
  • > 6 mil/invånare

Antal körda mil med kollektivtrafik per invånare år 2017.

Ökande trend för resor med kollektivtrafik

Vägtrafikens utsläpp påverkar klimatet, bidrar till övergödning, försurning och bildning av marknära ozon. Bilarnas avgaser, buller och slitagepartiklar har stora hälsoeffekter. Trafiken tar också naturresurser och utrymme i anspråk. En av framgångsfaktorerna för att begränsa biltrafiken är att åstadkomma en ökad användning av kollektivtrafik vilket förutsätter en god tillgång till kollektivtrafik.

Indikatorn visar antal körda mil med tåg och buss per invånare inom kommunen.
 
Länets genomsnittliga körsträcka per invånare med kollektivtrafik har ökat från 5 mil till 6,8 mil under åren 2003–2017. Från föregående år sjönk siffran med 0,7 mil per invånare. Kommunen med längst körsträcka per invånare under år 2017 var Aneby kommun med 9,4 mil per invånare. Därefter kom Jönköping med 8,3 mil och Gnosjö, Eksjö och Nässjö med 7,5 till 8 mil per invånare. I Aneby och Värnamo har körsträckan ökat sedan tidigare år, vilket kan bero på att busstrafiken har utökats. Den kortaste körsträckan noterades för Tranås kommun med 3,2 mil per invånare. Den minskning i Mullsjö kommun från år 2014, då en busslinje drogs in har ännu inte återhämtats, även om siffran har ökat från föregående år.

Utvecklingen mellan åren 2003 och 2017 är positiv i alla länets kommuner.

Ansvarig myndighet

Miljökvalitetsmål

Indikatorn används i uppföljningen av miljökvalitetsmålet:

Indikatorn är även viktig för uppföljningen av:

Indikatorn följer upp följande regionala miljömål: