God bebyggd miljö. Bild: Tobias Flygar.

God bebyggd miljö

Radon i småhus - Västra Götalands län

Förstoring
Diagram

Andel av länets radonmätta bostäder i småhus med radonhalt överstigande 200 respektive 400 Bq/m3, mätningar genomförda till och med 1999.

Länsspecifik kommentar saknas.

Ansvarig myndighet

Miljökvalitetsmål

Indikatorn används i uppföljningen av miljökvalitetsmålet:

Indikatorn är även viktig för uppföljningen av:

Indikatorn följer upp följande regionala miljömål: