Tre nya etappmål i miljömålssystemet

I regeringens strategi för levande städer (skrivelse 2017/18:230) antogs tre nya etappmål som är viktiga för en miljömässigt hållbar stadsutveckling. Nu har 31 etappmål fastslagits genom åren.