Sverige halvvägs till klimatetappmålet för år 2030

Sverige är ungefär halvvägs till etappmålet inom miljömålssystemet till år 2030. De svenska utsläppen utanför EU:s handelssystem ska då vara minus 63 procent sedan år 1990. Totalt har utläppen nu minskat med 26 procent sedan år 1990, enligt 2016 års siffror.

De totala koldioixidutsläppen inom Sveriges gränser var 52,9 miljoner ton år 2016. Utsläppen minskade med 1,6 procent mellan åren 2015 och 2016. Ytterligare åtgärder behövs dock för att nå målen till år 2030, enligt Naturvårdsverkets första uppföljning av klimatetappmålen.

Naturvårdsverket presenterade nu också statistik för den svenska konsumtionens klimatpåverkande utsläpp. Den visar på i stort sett oförändrade utsläppsnivåer sedan 90-talet.