Uppdaterad grafisk profil för Sveriges miljömål

grafisk-profil-160x90pxDen grafiska profilen för Sveriges miljömål har reviderats. Den stora ändringen är att Sveriges miljömål har fått en ny logotyp. Profilen har också uppdaterats med färger, typografi och bildspråk. Illustrationerna för de 16 miljökvalitetsmålen har inte ändrats.

I den grafiska profilen för Sveriges miljömål ingår färger, typografi, bildspråk, miljömålslogotyp samt generationsmålets och miljökvalitetsmålens illustrationer.

Längst bak i beskrivningen finns exempel på hur trycksaker, annonser och rollups kan se ut enligt den reviderade profilen.