Förslag för att engagera näringslivet i arbetet för miljömålen

Annika Helker Lundström, regeringens nationella miljömålssamordnare för näringslivet, avslutade sitt uppdrag den 30 juni 2017. I sin slutredovisning ger hon flera förslag till regeringen och myndigheter för det fortsatta arbetet att engagera näringslivet i miljömålsarbetet.