Enskilda miljökvalitetsmål

Illustratör: Tobias Flygar 

1. Begränsad klimatpåverkan

 

För skärmvisning (JPG)

50 x 50 px
250 x 250 px
500 x 500 px
Stående bild 50 x 70 px
Stående bild 250 x 350 px
Stående bild 500 x 700 px

För tryck (Illustrator–EPS)

Kvadratisk CMYK
Kvadratisk Gråskala
Kvadratisk Svartvit
Stående CMYK

 

2. Frisk luft

 

För skärmvisning (JPG)

50 x 50 px
250 x 250 px
500 x 500 px
Stående bild 50 x 70 px
Stående bild 250 x 350 px
Stående bild 500 x 700 px

För tryck (Illustrator–EPS)

Kvadratisk CMYK
Kvadratisk Gråskala
Kvadratisk Svartvit
Stående CMYK

 

3. Bara naturlig försurning

 

För skärmvisning (JPG)

50 x 50 px
250 x 250 px
500 x 500 px
Stående bild 50 x 70 px
Stående bild 250 x 350 px
Stående bild 500 x 700 px

För tryck (Illustrator–EPS)

Kvadratisk CMYK
Kvadratisk Gråskala
Kvadratisk Svartvit
Stående CMYK

 

4. Giftfri miljö

 

För skärmvisning (JPG)

50 x 50 px
250 x 250 px
500 x 500 px
Stående bild 50 x 70 px
Stående bild 250 x 350 px
Stående bild 500 x 700 px

För tryck (Illustrator–EPS)

Kvadratisk CMYK
Kvadratisk Gråskala
Kvadratisk Svartvit
Stående CMYK

 

 Till sidans topp 

 5. Skyddande ozonskikt

 För skärmvisning (JPG)

50 x 50 px
250 x 250 px
500 x 500 px
Stående bild 50 x 70 px
Stående bild 250 x 350 px
Stående bild 500 x 700 px

För tryck (Illustrator–EPS)

Kvadratisk CMYK
Kvadratisk Gråskala
Kvadratisk Svartvit
Stående CMYK

 

6. Säker strålmiljö

 För skärmvisning (JPG)

50 x 50 px
250 x 250 px
500 x 500 px
Stående bild 50 x 70 px
Stående bild 250 x 350 px
Stående bild 500 x 700 px

För tryck (Illustrator–EPS)

Kvadratisk CMYK
Kvadratisk Gråskala
Kvadratisk Svartvit
Stående CMYK

 

 

7. Ingen övergödning

 För skärmvisning (JPG)

50 x 50 px
250 x 250 px
500 x 500 px
Stående bild 50 x 70 px
Stående bild 250 x 350 px
Stående bild 500 x 700 px

För tryck (Illustrator–EPS)

Kvadratisk CMYK
Kvadratisk Gråskala
Kvadratisk Svartvit
Stående CMYK

 

 

8. Levande sjöar och vattendrag

 För skärmvisning (JPG)

50 x 50 px
250 x 250 px
500 x 500 px
Stående bild 50 x 70 px
Stående bild 250 x 350 px
Stående bild 500 x 700 px

För tryck (Illustrator–EPS)

Kvadratisk CMYK
Kvadratisk Gråskala
Kvadratisk Svartvit
Stående CMYK

 

 Till sidans topp 

9. Grundvatten av god kvalitet

 

För skärmvisning (JPG)

50 x 50 px
250 x 250 px
500 x 500 px
Stående bild 50 x 70 px
Stående bild 250 x 350 px
Stående bild 500 x 700 px

För tryck (Illustrator–EPS)

Kvadratisk CMYK
Kvadratisk Gråskala
Kvadratisk Svartvit
Stående CMYK

 

10. Hav i balans samt levande kust och skärgård

 För skärmvisning (JPG)

50 x 50 px
250 x 250 px
500 x 500 px
Stående bild 50 x 70 px
Stående bild 250 x 350 px
Stående bild 500 x 700 px

För tryck (Illustrator–EPS)

Kvadratisk CMYK
Kvadratisk Gråskala
Kvadratisk Svartvit
Stående CMYK

 

 

11. Myllrande våtmarker

 

För skärmvisning (JPG)

50 x 50 px
250 x 250 px
500 x 500 px
Stående bild 50 x 70 px
Stående bild 250 x 350 px
Stående bild 500 x 700 px

För tryck (Illustrator–EPS)

Kvadratisk CMYK
Kvadratisk Gråskala
Kvadratisk Svartvit
Stående CMYK

 

12. Levande skogar

 För skärmvisning (JPG)

50 x 50 px
250 x 250 px
500 x 500 px
Stående bild 50 x 70 px
Stående bild 250 x 350 px
Stående bild 500 x 700 px

För tryck (Illustrator–EPS)

Kvadratisk CMYK
Kvadratisk Gråskala
Kvadratisk Svartvit
Stående CMYK

 Till sidans topp 

13. Ett rikt odlingslandskap

 För skärmvisning (JPG)

50 x 50 px
250 x 250 px
500 x 500 px
Stående bild 50 x 70 px
Stående bild 250 x 350 px
Stående bild 500 x 700 px

För tryck (Illustrator–EPS)

Kvadratisk CMYK
Kvadratisk Gråskala
Kvadratisk Svartvit
Stående CMYK

 

14. Storslagen fjällmiljö

 För skärmvisning (JPG)

50 x 50 px
250 x 250 px
500 x 500 px
Stående bild 50 x 70 px
Stående bild 250 x 350 px
Stående bild 500 x 700 px

För tryck (Illustrator–EPS)

Kvadratisk CMYK
Kvadratisk Gråskala
Kvadratisk Svartvit
Stående CMYK

 

15. God bebyggd miljö

 För skärmvisning (JPG)

50 x 50 px
250 x 250 px
500 x 500 px
Stående bild 50 x 70 px
Stående bild 250 x 350 px
Stående bild 500 x 700 px

För tryck (Illustrator–EPS)

Kvadratisk CMYK
Kvadratisk Gråskala
Kvadratisk Svartvit
Stående CMYK

 

 

16. Ett rikt växt- och djurliv

 För skärmvisning (JPG)

50 x 50 px
250 x 250 px
500 x 500 px
Stående bild 50 x 70 px
Stående bild 250 x 350 px
Stående bild 500 x 700 px

För tryck (Illustrator–EPS)

Kvadratisk CMYK
Kvadratisk Gråskala
Kvadratisk Svartvit
Stående CMYK

 

 

 Till sidans topp