Levande skogar. Bild: Tobias Flygar.

Levande skogar

Metod - Skyddad areal skogsmark – biotopskyddsområden

Metod för diagram

Underlaget har hämtats från Skogsstyrelsens databas för skydd av skog och presenteras som areal skyddad skog i form av biotopskyddsområde.

Följer främst upp

Indikatorn följer upp följande regionala miljömål