God bebyggd miljö. Bild: Tobias Flygar.

God bebyggd miljö

Byggnadsminnen

Förstoring
Diagram

Antal byggnader skyddade som byggnadsminne enligt 3 kap Kulturmiljölagen samt förordningen om statliga byggnadsminnen, hela landet (1999-2016).

Förstoring
  • <= 0,1 %
  • 0,1 - 0,2 %
  • 0,2 - 0,3 %