Du & jag – Levande skogar

Blåbärsblommor. Bild: Lars Jarnemo/Naturfotograferna.
Foto: Lars Jarnemo/Naturfotograferna

Det är inte bara de storslagna besluten som har en roll att spela för att vi ska nå miljökvalitetsmålen. Vad vi gör som individer hemma eller på jobbet har också stor betydelse.

Här är tre tips till dig som vill bidra till att vi når miljökvalitetsmålet Levande skogar. 

1. Bevara döda träd

Låt den där gamla döda tallen stå kvar på tomten fast den kanske inte är så vacker. Insektslivet i döda gamla träd är rikt, vilket också drar till sig insektsätande fåglar. Genom att låta trädet stå förbättrar du möjligheten för den biologiska mångfalden.

2. Tänk på att ”inte störa – inte förstöra” när du är ute i skogen

Skogen är mycket viktig för friluftslivet i Sverige. Därför måste vi gå varsamt fram och inte störa djuren eller förstöra växter, mark eller träd. Allemansrätten är något vi måste värna om.

3. Lär dig mer om skogen

Om du är skogsägare kan du delta i kurser och utbildningar som Skogsstyrelsen ordnar. Genom utbildning kan du få veta hur du undviker skador på skogsmarken av skogsmaskiner eller betning på skogsträden av älg och rådjur. Du kan också lära dig att avvärja svampangrepp och varför du bör plantera lövträd på avverkad mark.

Mer information

Dikten till höger: © Harry Martinson – förmedlat genom Alis.


 

 

Gammal spånkorg
ännu tätt beströdd med
mattade blåbärsfläckar.
Dagshimmelsljuset sticker tätpunktat in
genom flätningens springor.
Sprödknakig men seg
bevarar den ännu
stannade dofter
av skoglig livshushållning.

 

Harry Martinson