Du & jag – Myllrande våtmarker

Myr i dimma. Bild: Jörgen Wiklund/Naturfotograferna.
Foto: Jörgen Wiklund/Naturfotograferna

Det är inte bara de storslagna besluten som har en roll att spela för att vi ska nå miljökvalitetsmålen. Vad vi gör som individer hemma eller på jobbet har också stor betydelse.

Här är tre tips till dig som vill bidra till att vi når miljökvalitetsmålet Myllrande våtmarker.

1.  Kör inte med terrängfordon över våtmarker

Vegetationen på våtmarker är mycket känslig. Fordon orsakar djupa spår som tar lång tid att läka och som kan leda till att våtmarken torkar ut. Utom i några få fall är terrängkörning på barmark förbjuden.

2. Fyll inte igen märgelgravar och andra vattenhål på dina marker

Alla groddjur är fridlysta i Sverige, och ett flertal arter är hotade. Groddjuren behöver dessa vattensamlingar för att kunna föröka sig och sprida sig.

3. Sätt dig in i historien om du tänker återskapa en våtmark

På många våtmarker har det förr i tiden bedrivits slåtter, eller det finns andra spår av det liv våra förfäder levde. Vi får inte förstöra detta kulturarv genom oaktsamhet.

Miljömålen i poesi och praktik

Till sidans topp 


 

 

Jag har aldrig gått på den kinesiska muren
eller sett pyramiderna,
aldrig har jag känt Kilimanjaros snö
eller åkt på Amazonfloden.
Inte heller seglat förbi Frihetsgudinnan,
men jag har hört näcken
spela i skymningen
och mött skogsrået på myren.

 

Jan Gauffin