Så kan företag visa sitt miljömålsarbete

Bild: Johan Ödmann/Johnér BildbyråMånga företags åtgärder och aktiviteter bidrar till Sveriges miljömål. Genom att ladda ner och fylla i mallen nedan, som sedan presenteras i er hållbarhetsrapport eller på webben, gör du en så kallad Communication on Progress (COP) för miljömålen. Regeringens nationella miljömålssamordnare för näringslivet har tagit fram de enkla mallarna så att företag årligen kan visa sitt arbete för miljömålen i miljömålsstrukturen. Ladda ner mallarna, fyll i och skicka in en länk till miljömålssamordnaren, så presenteras ditt företags COP på de här sidorna.

Exempel på företag som använder Communication on Progress (COP) för att visa sitt miljömålsarbete (öppnas i nytt fönster)

  
COP för 2016 års arbete              COP för 2015 års arbete
 

Lathundar för miljöpolicy för små företag

Erfarenheten visar att många små företag vill jobba med miljö men saknar resurser och redskap för att ha möjlighet att driva ett strukturerat miljöarbete. Genom att använda en färdigformulerad miljöpolicy kan företaget få hjälp att komma igång med miljöarbetet. Regeringens nationella miljömålssamordnare för näringslivet har tagit fram förslag till miljöpolicy för små företag med utgångspunkt från de svenska miljömålen, se nedan. Förslagen kan fungera som lathundar.

Sveriges miljömål och Globala målen för hållbar utveckling

FN antog 17 mål och 169 delmål för hållbar utveckling, de så kallade Globala målen, i september 2015. I dokumentet "Positionering av de svenska miljömålen" nedan kartläggs sambandet mellan Sveriges miljömål, de Globala målen, Global Reporting Initiative G4 och FN:s Global Compact. Det svenska miljömålssystemet sätts in i ett större sammanhang som är användbart för näringslivet. Huvudsyftet med kartläggningen är att ge företag en överblick och underlätta för företag att använda miljömålen i arbetet med den dagliga och långsiktiga strategin, planeringen och redovisningen. Regeringens nationella miljömålssamordnare för näringslivet har tagit fram kartläggningen.

Åtgärder som bidrar till Sveriges miljömål och de Globala målen för hållbar utveckling

Tabellen i länken nedan visar exempel på generella åtgärder för företag för att bidra till Sveriges miljökvalitetsmål, generationsmål och FN:s Globala mål för hållbar utveckling. De är sammanställda av den nationella miljömålssamordnaren för näringslivet.