Så kan företag visa sitt miljömålsarbete

Bild: Johan Ödmann/Johnér BildbyråMånga företags åtgärder och aktiviteter bidrar till Sveriges miljömål. Genom att ladda ner och fylla i mallen som finns på webbplatsen nedan, som sedan presenteras i er hållbarhetsrapport eller på webben, gör du en så kallad Communication on Progress (COP) för miljömålen. Regeringens nationella miljömålssamordnare för näringslivet tog fram dessa enkla mallar i juni 2017 så att företag årligen kan visa sitt arbete för miljömålen i miljömålsstrukturen och med koppling till FN:s globala mål.

Exempel på företag som använder Communication on Progress (COP) för att visa sitt miljömålsarbete (öppnas i nytt fönster)

  
COP för 2016 års arbete              COP för 2015 års arbete
 

Lathundar för miljöpolicy för små företag

Erfarenheten visar att många små företag vill jobba med miljö men saknar resurser och redskap för att ha möjlighet att driva ett strukturerat miljöarbete. Genom att använda en färdigformulerad miljöpolicy kan företaget få hjälp att komma igång med miljöarbetet. Regeringens nationella miljömålssamordnare för näringslivet tog i juni 2017 fram förslag till miljöpolicy för små företag med utgångspunkt från de svenska miljömålen, se dem på webbplatsen nedan. Förslagen kan fungera som lathundar.

Sveriges miljömål och Globala målen, GRI, Global compact, planetära gränser

I dokumentet "Positionering av Sveriges miljömål" kartläggs sambandet mellan Sveriges miljömål, FN:s globala mål, Global Reporting Initiative (GRI) Standards, FN:s Global Compact och planetära gränser. Det svenska miljömålssystemet sätts in i ett större sammanhang som är användbart för näringslivet. Syftet med dokumentet är att förenkla för företag genom att visa hur Sveriges miljömål är relaterade till de övriga. Regeringens nationella miljömålssamordnare för näringslivet tog fram denna kartläggning i juni 2017.

Åtgärder som bidrar till Sveriges miljömål och de Globala målen för hållbar utveckling

På webbplatsen sverigesmiljömål.se finns exempel på generella åtgärder för företag för att bidra till Sveriges miljökvalitetsmål, generationsmål och FN:s Globala mål för hållbar utveckling. De är sammanställda av den nationella miljömålssamordnaren för näringslivet i juni 2017.