Nyheter från miljömål.se – augusti 2012
Förslag på indikatorer för generationsmålet

Förutsättningarna för att lösa miljöproblemen ska vara uppfyllda inom en generation, enligt det övergripande, så kallade generationsmålet inom miljömålssystemet. Nu finns förslag på indikatorer för att följa utvecklingen.Samhällsekonomiska analyser av miljöarbetet kräver bättre statistik

Svensk miljöstatistik är bristfällig och svårtillgänglig, anser Konjunkturinstitutet. Samhällsekonomiska analyser av miljöarbetet kräver förbättrad, utökad och mer lättillgänglig statistik.Eskilstuna är Sveriges miljöbästa kommun

Eskilstuna kommun toppar 2012 års miljörankning från tidningen Miljöaktuellt. Örebro kommun och Malmö stad kommer på andra och tredje plats. Miljöaktuellt har undersökt kommunernas miljöarbete för fjärde året i rad. 96 procent av kommunerna svarade på årets enkät.Botkyrka kommun bäst på att sänka klimatutsläpp

Tankesmedjan Fores har analyserat och rankat de svenska kommunernas utsläppsminskningar. Botkyrka kommun i Stockholmsregionen kommer på första plats. Fores har fokuserat på vilka åtgärder som lett till de största minskningarna. Tre faktorer har vägts samman: kommunernas utsläppsminskningar sedan år 1990, förbättrad utsläppsintensitet och utsläpp per person.Sörmlands landsting ska bli miljöledande i landet

Landstinget Sörmland ska bli landets ledande miljölandsting. Ett nytt miljöprogram med nya miljömål tas upp i landstingsstyrelsen den 4 september. Några av landstingets nuvarande miljömål:

  • 95 procent av landstingets fordon ska vara miljöfordon. Hittills har de uppnått 89 procent.
  • 5 procent av det totala inköpsvärdet av livsmedel ska vara rättvisemärkt. Totalt har landstinget handlat 5,4 procent rättvisemärkta livsmedel.
  • Utsläppen av lustgas ska minska med 30 procent. En lustgasdestruktör finns redan på Mälarsjukhuset i Eskilstuna och en installation i Nyköping ska vara klar under 2012.
  • 95 procent förnyelsebara energikällor för uppvärmning,  i dag är resultatet 97 procent.
  • 100 procent Bra miljöval-elenergi eller motsvarande. Landstinget har 100 procent el med ursprungsgaranti vattenkraft.


Var tredje sjö försurad i Örebro län

33 procent av sjörna i Örebro län beräknas vara försurade. Det är avsevärt över länets regionala miljömål. Medelvärdet för Sverige är 10 procent.Radioreklam för miljömålen i Västra Götaland

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har sänt radioreklam om de vattenanknutna miljömålen i kanalen Rix FM den 2–22 juli.Nya miljömål för Borås stad

Borås stad har tagit fram förslag på nya miljömål för kommunen för åren 2013–2016.Påverka Lysekils kommuns miljömål

Lysekils kommun tar fram lokala miljömål under hösten. Kommunen tar gärna emot förslag på hur kommunen ska arbeta för ett hållbart samhälle. Skicka in förslag senast den 10 oktober 2012.Vänersborgs kommuns miljömål granskas i uppsats

Vänersborgs kommuns miljömål granskas i en studentuppsats från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Uppsatsförfattaren har försökt hitta bättre metoder för uppföljning, föreslå hur arbetet med målen kan förbättras och vilka mål som kan revideras, tas bort eller läggas till.Kommunernas arbete med miljömålen presenteras 16 oktober

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, presenterar en undersökning om kommunernas arbete med miljömålen den 16 oktober 2012. Syftet med undersökningen är att lyfta fram erfarenheter, goda exempel och föreslå förbättringar i arbetet med miljömålen.Top