Integrering av stadsgrönska och ekosystemtjänster i urbana miljöer

Etappmålet om integrering av stadsgrönska och ekosystemtjänster i urbana miljöer är att:

  • En majoritet av kommunerna ska senast år 2025 ta tillvara och integrera stadsgrönska och ekosystemtjänster i urbana miljöer vid planering, byggande och förvaltning i städer och tätorter.

Nås etappmålet?

Målet har ännu inte följts upp.


Miljökvalitetsmål

Indikatorer