Hållbar stadsutveckling

Tre etappmål

Regeringen har fastställt tre etappmål för en miljömässigt hållbar stadsutveckling.

Klicka på respektive rubrik för att läsa mer om respektive etappmål: