Ekosystemtjänster och resiliens

Etappmålet om ekosystemtjänster och resiliens innebär att:

  • Viktiga ekosystemtjänster och faktorer som påverkar deras vidmakthållande är identifierade och systematiserade senast 2013.

 

Nås etappmålet?

Sammanfattning av uppföljning av etappmålet

Målet är delvis uppnått

Etappmålet är inte med i den årliga uppföljningen eftersom målåret passerat. Se 2015 års uppföljning nedan för mer information om att målet delvis har nåtts.

Mer information


Miljökvalitetsmål

Indikatorer