Kunskap om genetisk mångfald

Etappmålet om kunskap om genetisk mångfald innebär att:

  • En kartläggning och övervakning av den genetiska mångfalden ska ha inletts senast år 2020.

 

Nås etappmålet?

Den årliga uppföljningen 2018

Den årliga uppföljningen av Sveriges miljömål presenteras på webbplatsen sverigesmiljömål.se.

Den fullständiga årliga uppföljningen finns i Naturvårdsverkets rapport "Miljömålen – årlig uppföljning av Sveriges nationella miljömål 2018".

Särtryck av den årliga uppföljningen av etappmålen:


Miljökvalitetsmål

Indikatorer