Begränsad klimatpåverkan

Fem etappmål

Riksdagen har fastställt fem etappmål för miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan. 

Klicka på respektive rubrik för att läsa mer om respektive etappmål:


  • Utsläpp av växthusgaser till år 2020

   Utsläppen för Sverige år 2020 bör vara 40 procent lägre än utsläppen år 1990 och gäller för de verksamheter som inte omfattas av EU:s system för handel med ...

  • Utsläpp av växthusgaser till år 2030

   Växthusgasutsläppen i Sverige i ESR-sektorn bör senast år 2030 vara minst 63 procent lägre än utsläppen år 1990. Högst 8 procentenheter av utsläppsminskningarna får ...

  • Utsläpp av växthusgaser till år 2040

   Växthusgasutsläppen i Sverige i ESR-sektorn bör senast år 2040 vara minst 75 procent lägre än utsläppen år 1990. Högst 2 procentenheter av utsläppsminskningarna får ...

  • Utsläpp av växthusgaser till år 2045

   Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp. För att nå nettonollutsläpp får ...