Myndigheternas egna åtgärdslistor 2017

De myndigheter som bistår Miljömålsrådet ska enligt uppdraget redovisa egna åtgärder som ska genomföras för att bidra till att nå miljömålen. 2017 beslutade myndigheterna att genomföra följande åtgärder (öppnas i nytt fönster):