Näringslivet

Näringslivet har en betydande roll tillsammans med andra aktörer för att Sveriges miljömål ska nås. Många företag bedriver i dag ett strukturerat miljöarbete som har stor betydelse för miljön och ligger i linje med miljömålen. Avsikten med dessa webbsidor är att ge små och stora företag inspiration och verktyg för att arbeta med Sveriges miljömål mer aktivt och visa sitt miljöarbete relaterat till dem.


  • Så jobbar näringslivet med miljöarbetet

   Näringslivet bejakar det övergripande målet om en hållbar utveckling och anser att det är befogat med miljökvalitetsmål som säkerställer att miljöarbetet går i avsedd riktning.

  • Bild: Workbook/Johnér Bildbyrå
  • Så jobbar företag med Sveriges miljömål

   Ragnsells, Fazer, Houdini och IKEA är några av de företag som visar hur deras miljöarbete bidrar till Sveriges miljömål. Läs om hur de arbetar och bli inspirerad att börja arbeta med miljömålen.

  • Så kan företag visa sitt miljömålsarbete

   Många företags åtgärder och aktiviteter bidrar till Sveriges miljömål. I en COP-mall kan miljömålsarbetet presenteras i hållbarhetsrapporten. Småföretag får hjälp att komma igång.