Näringslivet

Näringslivet har en betydande roll tillsammans med andra aktörer för att Sveriges miljömål ska nås. Många företag bedriver i dag ett strukturerat miljöarbete som har stor betydelse för miljön och ligger i linje med miljömålen.

Så kan företag bidra till Sveriges miljömål och de Globala målen för hållbar utveckling

På webbplatsen sverigesmiljömål.se finns exempel på generella åtgärder för företag för att bidra till Sveriges miljökvalitetsmål, generationsmål och FN:s Globala mål för hållbar utveckling.

Goda exempel på arbete för miljömålen

På webbplatsen sverigesmiljömål.se finns konkreta exempel på vad företag har gjort i sitt miljöarbete för att nå Sveriges miljömål.

Så kan företag visa sitt miljömålsarbete

Många företags åtgärder och aktiviteter bidrar till Sveriges miljömål. Genom att göra en så kallad Communication on Progress (COP) för miljömålen kan företag årligen kan visa sitt arbete för miljömålen med koppling till FN:s globala mål.


    • Så jobbar näringslivet med miljöarbetet

      Näringslivet bejakar det övergripande målet om en hållbar utveckling och anser att det är befogat med miljökvalitetsmål som säkerställer att miljöarbetet går i avsedd riktning.