Miljöorganisationerna

Miljöorganisationerna kämpar för att Sveriges miljömål ska nås. Miljöorganisationerna arbetar fortlöpande med en rad frågor som har direkt koppling till de olika miljömålen.

Miljöorganisationernas roll i miljömålssystemet är att driva på för att miljömålen ska leda till verkliga förbättringar av miljötillståndet.

Naturskyddsföreningen, Jordens vänner och Världsnaturfonden WWF är representerade i det regelbundna arbetet med att följa upp och utvärdera miljömålen och arbetet för att nå dem.


Sök pengar