Du & jag kan hjälpa till

Tips på vardagsnära handlingar som var och en av oss – du och jag – kan göra för att bidra till att nå Sveriges miljömål.

För att det ska vara möjligt att nå Sveriges miljömål inom en generation behöver vi människor genomföra ett stort antal åtgärder. Många är omfattande och berör alla i samhället. Men det är inte bara de storslagna besluten som spelar roll. Vad du och jag gör hemma, på jobbet eller på fritiden har också stor betydelse.

Tips på handlingar: