Beslut och kommittédirektiv

Länkarna nedan öppnas i nytt fönster.

2015

2014

Regeringsbeslut M2015/213/Mm,
2014-12-18
Regeringsbeslut M2015/214/Mm,
2014-12-18
Kommittédirektiv 2014:105,
2014-06-26
Regeringsbeslut M2014/593/Nm,
2014-02-27
Regeringsbeslut M2014/419/Mm,
2014-02-13

2013

Regeringsbeslut M2013/2682/Ke,
2013-10-31
Regeringsbeslut M2013/1740/Ke,
2013-06-27

2012

Regeringsbeslut M2012/1171/Ma,
2012-04-26