Myndigheter med ansvar i miljömålssystemet

Rapporter från nationella myndigheter med ansvar för miljökvalitetsmålen.

pil-8px Forskning för miljömålen, på naturvårdsverket.se (nytt fönster)

Rapporter från forskning till stöd för Naturvårdsverkets och Havs- och vattenmyndighetens arbete med miljökvalitetsmålen.


  • Miljömålsmedel

   Redovisningar av projekt som fått miljömålsmedel för att effektivisera miljömålsarbetet.

  • 2017

   2017 års rapporter från myndigheter med ansvar i miljömålssystemet.

  • 2016

   2016 års rapporter från myndigheter med ansvar i miljömålssystemet.

  • 2015

   2015 års rapporter från myndigheter med ansvar i miljömålssystemet.

  • 2014

   2014 års rapporter från myndigheter med ansvar i miljömålssystemet.

  • 2013

   2013 års rapporter från myndigheter med ansvar i miljömålssystemet.

  • 2012

   Här hittar du 2012 års rapporter från myndigheter med ansvar i miljömålssystemet.

  • 2011

   Här hittar du 2011 års rapporter från myndigheter med ansvar i miljömålssystemet.

  • 2010

   Här hittar du 2010 års rapporter från myndigheter med ansvar i miljömålssystemet.

  • 2009

   Rapporter från de målansvariga myndigheterna 2009.

  • 2008

   Rapporter från de målansvariga myndigheterna 2008.

  • 2007

   Rapporter från de målansvariga myndigheterna 2007.

  • 2006

   Rapporter från de målansvariga myndigheterna 2006.

  • 2005

   Rapporter från de målansvariga myndigheterna 2005.

  • 2004

   Rapporter från de målansvariga myndigheterna 2004.

  • 2003

   Rapporter från de målansvariga myndigheterna 2003.

  • 2002

   Rapporter från de målansvariga myndigheterna 2002.

  • 1999–2001

   Rapporter från de målansvariga myndigheterna 1999–2001.