Presentationer och figurer

Presentationer och figurer om miljömålen.

Flera av Powerpointpresentationerna har talarstödstext. I Acrobat syns talarstödstexten bakom en ikon i övre vänstra hörnet.

 Om miljömålen
 Fördjupad utvärdering
 Årlig uppföljning

 

Om miljömålen

Introduktioner till miljömålssystemet och miljömålen

Samarbete för att nå miljömålen (PDF)

 

Sveriges 16 miljökvalitetsmålEtappmålen i miljömålssystemet

 

Svensk konsumtions globala miljöpåverkan, 2010

 

Fördjupad utvärdering

”Steg på vägen”, fördjupad utvärdering 2012

 

”Miljömålen – nu är det bråttom!”, fördjupad utvärdering 2008

 

 

Årlig uppföljning

"Miljömålen", årlig uppföljning 2015

"Miljömålen", årlig uppföljning 2014

"Miljömålen", årlig uppföljning 2013

”Miljömålen – fokus på förutsättningarna”, årlig uppföljning 2012

”Miljömålen på ny grund”, årlig uppföljning 2011 

”Miljömålen – svensk konsumtion och global miljöpåverkan”, de Facto 2010 

”Miljömålen – i halvtid”, de Facto 2009