Grafisk profil – logotyp, illustrationer med mera - miljömål.se

Grafisk profil – logotyp, illustrationer med mera


grafisk-profil-160x90pxGrafisk profil för Sveriges miljömål

I den grafiska profilen för Sveriges miljömål ingår färger, typografi, bildspråk, miljömålslogotypen samt generationsmålets och miljökvalitetsmålens illustrationer.

Längst bak i beskrivningen av den grafiska profilen för Sveriges miljömål finns exempel på trycksaker, annonser och rollups som följer profilen.

Profilen ska användas vid produktion av kommunikationsmaterial som är gemensamma för alla aktörer i miljömålssystemet. För annan kommunikation, där en enskild avsändare ska lyftas fram, så används avsändarens egna grafiska profil tillsammans med delar av miljömålens profil, till exempel miljömålslogotypen eller de olika miljökvalitetsmålsillustrationerna.