Broschyrer

De svenska miljömålen – en introduktion, 2016

Naturvårdsverkets broschyr handlar om generationsmålet och de 16 miljökvalitetsmålen, miljömålssystemet och utmaningarna. Finns även på engelska.

 

Sveriges miljömålssystem, 2015

Regeringens broschyr om miljömålssystemet som den centrala gemensamma plattformen för aktörer i det svenska miljöarbetet och att det svenska miljömålssystemet är unikt i ett internationellt perspektiv.

 

 

 

 

Steg på vägen – tre fokusområden för politiken, 2012

Broschyr från Naturvårdsverket om 2012 års fördjupade utvärdering av miljömålen, Steg på vägen, och utvärderingens tre fokusområden som är av särskild vikt för beslutsfattare och politiker:

  • Säkerställ att redan fattade beslut genomförs
  • Utveckla strategier för hållbar konsumtion
  • Kommunicera möjligheterna med miljöarbete

 

Sveriges miljömål, 2011

Presentation av Sveriges sexton miljökvalitetsmål och myndigheterna med ansvar i miljömålssystemet. Finns på svenska (ISBN 978-91-620-8519-3), engelska (978-91-620-8520-9) och ryska (978-91-620-8566-7). Uppdaterad i juli 2011.

 

Miljömålen i korthet, 2008

Lättillgänglig information om miljömålen och en sammanfattning av före detta Miljömålsrådets andra samlade utvärdering av målen "Miljömålen – nu är det bråttom!" (2008). Ger en överblick av rådets uppföljning av målen och förslagen till åtgärder och styrmedel för att målen ska nås. ISBN 978-91-620-8321-2 och 978-91-620-8324-3 (engelska).

 

Miljömålen – i ett internationellt perspektiv, 2007 


Utdrag ur före detta Miljömålsrådets sjätte årsrapport "Miljömålen – i ett internationellt perspektiv", de Facto 2007, till regeringen om uppföljningen av miljökvalitetsmålen (september 2007). Broschyren var bilaga till Miljöaktuellt och Dagens samhälle. ISBN 91-620-8295-7.

 

Miljömålen – miljömålen på köpet, 2006


Utdrag ur före detta Miljömålsrådets femte årsrapport "Miljömålen – miljömålen på köpet", de Facto 2006, till regeringen om uppföljningen av miljökvalitetsmålen (september 2006). Broschyren var bilaga till Miljöaktuellt och Dagens samhälle 6–7 september 2006. ISBN 91-620-8259-0.

 

Miljömålen – för barnens skull!, 2005 

Utdrag ur före detta Miljömålsrådets fjärde årsrapport till regeringen om uppföljningen av miljökvalitetsmålen (augusti 2005).
Ladda ner (pdf, 2,3 MB).

Broschyren fanns som bilaga i MiljöAktuellt och Dagens Samhälle i augusti/september 2005.
Mer om årsrapporten 
    
     

 

 

 

Miljömålen – når vi dem?, 2004 


Utdrag ur före detta Miljömålsrådets tredje årsrapport till regeringen om uppföljningen av miljökvalitetsmålen (september 2004).
Ladda ner (pdf, 1,3 MB).

Broschyren fanns som bilaga i MiljöAktuellt och Dagens Samhälle i början av september 2004.
Läs mer om årsrapporten. 
    
     

 

 

 

Kommunerna och miljömålen, 2003


I rapporten från Svenska Kommunförbundet, före detta Miljömålsrådet och Naturvårdsverket år 2003 finns exempel på hur det lokala miljömålsarbetet kan genomföras framgångsrikt. Ladda ner rapporten (pdf, 129 kB).    
 
 


Beställning

Vill du har broschyrerna i tryckt format kan du beställa dem från respektive myndighet: