Om webbplatsen

Syfte

Miljömål.se är en webbplats för information om Sveriges miljömål, det svenska miljömålssystemet samt om uppföljningen och utvärderingen av miljömålen.

Webbplatsen ger besökaren en överblick över systemet och vilka aktörer som är ansvariga för olika delar.

Webbplatsen ska vara lätt att hitta inom och ge en samlad beskrivning av miljömålen och arbetet för att nå dem.

Miljömål.se visar förändringar som är viktiga för uppföljningen av målen. De olika myndigheternas information på webbplatsen presenteras enhetligt så att användaren får en överblick över hur arbetet går för att nå målen.

Innehåll

Miljömål.se är uppbyggd kring Sveriges 16 miljökvalitetsmål, generationsmålet och etappmålen. Du hittar en beskrivning av själva miljökvalitetsmålen, varför de behövs och hur det går att nå dem.

Varje miljökvalitetsmål följs upp med hjälp av bland annat indikatorer som visar viktiga förändringar i den svenska miljön.

För varje miljökvalitetsmål finns länkar till den myndighet som är ansvarig för uppföljningen av just det målet. På respektive myndighets webbplats hittar du mer information om måluppföljningen.

På miljömål.se finns länkar till ett nyhetsbrev med kalendarium, Miljömålsnytt, som kommer ut cirka 10 gånger per år. Du kan prenumerera på nyhetsbrevet via miljömål.se.

Innehållsansvar/Disclaimer

Miljömål.se förvaltas av Naturvårdsverket, vars uppgift bland annat är att samordna miljömålsuppföljningen och årligen lämna en samlad redovisning till regeringen.

Myndigheter med ansvar i miljömålssystemet och länsstyrelserna ansvarar för informationen på sina respektive sidor på miljömål.se.

Uppgifter i inbäddat material från exempelvis Instagram och Twitter står respektive upphovsperson för. Naturvårdsverket är personuppgiftsansvarig för de inlägg som görs av verkets anställda, men inte kommentarer som andra lämnar. Naturvårdverkets publicering av dessa uppgifter är i informativt syfte, för att berätta om miljömålen och arbetet med att nå dem. Rapportera kränkande innehåll på miljömål.se via vår kontaktsida, se länk i sidfoten, så tas det bort från webbplatsen.

Målgrupper

Miljömål.se är användbar för dem som i sitt arbete, till exempel inom offentlig förvaltning, politiken, medier eller ideella organisationer, vill veta hur det går för Sveriges miljömål.

Även du som är intresserad av miljömålen och verkar inom näringslivet, i förskolan, skolan, högskolan, folkhögskolan eller som privatperson har mycket att hämta på webbplatsen.

Indikatorer på miljömål.se

På miljömål.se finns många indikatorer som myndigheterna ansvarar för. Utveckling av befintliga och nya indikatorer pågår kontinuerligt. Länsstyrelserna i samverkan (Rus) ansvarar för att utveckla nya indikatorer på regional nivå. Läs mer om indikatorerna:

Standarder

Webbplatsen är byggd i enlighet med Post- och telestyrelsens vägledning för webbutveckling i offentlig sektor.

Skript och kakor (cookies)

Webbplatsen innehåller ett antal javaskript. Dessa används för att till exempel placera markören i rätt fält i formulär eller öppna vissa typer av länkar i ett separat fönster. Ingen av dessa funktioner är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera.

På miljömål.se används små filer, så kallade kakor (cookies på engelska), för att exempelvis göra webbsidor som passar dig bättre. Filerna innehåller information om ditt besök på webbplatsen. Filerna lagras i din webbläsare. Ingen personlig information, som e-postadress eller namn, sparas om dig som besökare på miljömål.se. Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats få tillgång till information om att webbplatsen använder kakor och vad dessa används till. 

Upphovsrätt

Fotografierna och illustrationerna på miljömål.se är skyddade av fotografens eller illustratörens upphovsrätt. De får inte användas eller spridas utan tillstånd från fotografen eller illustratören. 

Miljömålsillustrationerna får dock användas av de aktörer som ingår i miljömålssystemet för att informera om Sveriges miljömål. Andra aktörer – till exempel studenter, organisationer och företag – kan ansöka om tillåtelse från Naturvårdsverket att använda dem i icke-kommersiella sammanhang för att informera om Sveriges miljömål. För kommersiellt bruk av illustrationerna så måste du kontakta upphovsrättsinnehavaren. Vid all användning ska illustratörens namn framgå tydligt. Illustrationerna får inte bearbetas, beskäras eller förvanskas.

Alla texter, diagram och kartor på miljömål.se är fria att använda och sprida vidare, om inte annat anges. Uppge Naturvårdsverkets webbplats miljömål.se som källa.

Länkningspolicy

Länka gärna till miljömål.se! Använd gärna kuben med de 16 miljökvalitetsmålen eller e-postsignaturen som länkillustration och ange tydligt Tobias Flygar som illustratör.

Din e-postadress

Naturvårdsverket är en statlig myndighet. Meddelanden som skickas till oss blir därför allmän handling. De kan komma att lämnas ut till vem som helst som frågar efter dem, om innehållet inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Lämna gärna synpunkter!

Vi arbetar löpande med att förbättra denna webbplats. Om du har förslag på hur vi kan göra miljömål.se bättre – hör av dig, om stort som smått!