Giftfri miljö. Bild: Tobias Flygar.

Giftfri miljö

Om data

Indikatorn används i uppföljningen av miljökvalitetsmålet: