Ett rikt odlingslandskap. Bild: Tobias Flygar.

Ett rikt odlingslandskap

Om data

Indikatorn används i uppföljningen av miljökvalitetsmålet:

Indikatorn är även viktig för uppföljningen av: