Säker strålmiljö. Bild: Tobias Flygar.

Säker strålmiljö

Om data

Indikatorn används i uppföljningen av miljökvalitetsmålet: