Ett rikt växt- och djurliv. Bild: Tobias Flygar.

Ett rikt växt- och djurliv

Om data

Indikatorn används i uppföljningen av miljökvalitetsmålet: