Bara naturlig försurning. Bild: Tobias Flygar.

Bara naturlig försurning

Om data

Indikatorn används i uppföljningen av miljökvalitetsmålet: