Levande sjöar och vattendrag. Bild: Tobias Flygar.

Levande sjöar och vattendrag

Fördjupning - Skyddade sjöar och vattendrag

Text saknas

Indikatorn används i uppföljningen av miljökvalitetsmålet:

Indikatorn följer upp följande regionala miljömål: