Säker strålmiljö. Bild: Tobias Flygar.

Säker strålmiljö

Dataunderlag - Beteenderelaterad UV-exponering

Dataunderlag för diagram

Dataunderlag för diagram som MS Excel-fil

ÅrBeteenderelaterad ultraviolett exponering
2005123
2006117
2007116
2008113
2009115
2010117,7
2011117,3
2012107,1
2013111,3
2014114,6
2015107,8

Indikatorn används i uppföljningen av miljökvalitetsmålet: