Frisk luft. Bild: Tobias Flygar.

Frisk luft

Dataunderlag - Besvär av bilavgaser

Dataunderlag för diagram

Dataunderlag för diagram som MS Excel-fil

ÅrTotal
19995,23
20076,2

Dataunderlag för karta

Dataunderlag för karta som MS Excel-fil

Län Besvär av bilavgaser karta
Blekinge län 5,1
Dalarnas län 4,3
Gotlands län 5,8
Hallands län 5,3
Jämtlands län 6,4
Jönköpings län 5
Kalmar län 3,8
Kronobergs län 3,8
Skåne län 5,9
Stockholms län 9,1
Södermanlands län 6,3
Värmlands län 4,3
Västerbottens län 5,1
Västernorrlands län 4,9
Västmanlands län 5,5
Västra Götalands län 7,2
Örebro län 5,3
Östergötlands län 4,9

Indikatorn används i uppföljningen av miljökvalitetsmålet: