Ett rikt växt- och djurliv. Bild: Tobias Flygar.

Ett rikt växt- och djurliv

Dataunderlag - Häckande fåglar

Dataunderlag för diagram

Dataunderlag för diagram som MS Excel-fil

ÅrHäckande fåglar
20021
20031,047
20041,129
20050,962
20060,941
20071,085
20080,968
20090,925
20100,924
20110,945
20120,969
20130,9
20140,982
20151,051
20160,985
20170,959

Dataunderlag för karta

Dataunderlag för karta som MS Excel-fil

Häckningsregion Häckande fåglar region
Norra Norrland 0,903
Södra Götaland 1,443
Södra Norrland 0,982
Västra Göta- och Svealand 1,016
Östra Götaland 0,915
Östra Svealand 1,054

Indikatorn används i uppföljningen av miljökvalitetsmålet: