Ingen övergödning. Bild: Tobias Flygar.

Ingen övergödning

Dataunderlag - Tillförsel av kväve till kusten

Dataunderlag för diagram

Dataunderlag för diagram som MS Excel-fil

ÅrBottenhavetÖstersjönÖresundKattegattBottenviken
1995729446964717
1996548835362978
1997394629293067
19981058980407747
19991016762165962
2000768246514821
2001633937703958
2002793349935543
2003326118602186
2004798048874926
2005522427023208
2006762653245196
20071049458996309
2008643538614032
2009394021562115
2010543737923304
2011698142233838
2012487432313123
2013452236413075
2014645646534115
2015715048894335
2016478528682574

Indikatorn används i uppföljningen av miljökvalitetsmålet:

Indikatorn är även viktig för uppföljningen av: