God bebyggd miljö. Bild: Tobias Flygar.

God bebyggd miljö

Byggnadsminnen

Förstoring
Diagram

Antal byggnader skyddade som byggnadsminne enligt 3 kap Kulturmiljölagen samt förordningen om statliga byggnadsminnen, hela landet (1999-2016).

Förstoring