Ett rikt odlingslandskap. Bild: Tobias Flygar.

Ett rikt odlingslandskap

Gräsmarksfjärilar

Förstoring
Diagram

Populationsutvecklingen (index) för de 12 svenska arter som ingår i den europeiska miljöindikatorn för gräsmarksfjärilar.

Förstoring
  • >-1
  • 0
  • 1
  • 2
  • <2

Text

Indikatorn visar populationsutvecklingen för de 12 svenska gräsmarksfjärilar som ingår i den europeiska miljöindikatorn för gräsmarksfjärilar. Gräsmarker innehåller en stor del av odlingslandskapets biologiska mångfald och fjärilsindikatorn är framtagen för att visa hur det går för gräsmarkernas arter. Fjärilar svarar snabbt på förändringar och genom att följa deras populationsutveckling kan man följa kvalitetsförändringar i landskapet. Utvecklingen för gräsmarksfjärilarna är stabil till svagt minskande under perioden men det är för tidigt att uttala sig om den långsiktiga trenden.

Ansvarig myndighet

Miljökvalitetsmål

Indikatorn används i uppföljningen av miljökvalitetsmålet:

Indikatorn är även viktig för uppföljningen av: