Myllrande våtmarker. Bild: Tobias Flygar.

Myllrande våtmarker

Myrskyddsplanens genomförande

Förstoring
Diagram

Diagrammet visar arealen med "Inga resultat" för genomförandet. Det kan antingen bero på att skyddsåtgärder inte påbörjats eller att de ännu inte gett resultat. Målet är 0 hektar. Mer detaljerad info finns under Fördjupning. Uppdatering med data för 2017 sker våren 2018.

Förstoring
  • 0
  • 1 - 999
  • 1000 - 4999
  • 5000 - 9999
  • > 9999

Kartan visar hur stor areal i hektar som varje län har kvar i kategorin ”Inga resultat” (dec 2016).

Skydd av myrar behöver prioriteras

Genomförandet av skyddsåtgärder för de oskyddade områdena i myrskyddsplanen (reviderad version 2007 med korrigeringar t.o.m. 2016) är en viktig åtgärd för att bevara värdefulla myrar. Indikatorn följer resultat av samhällets skyddsåtgärder för den areal som ingår i planen. Resultat presenteras i fem kategorier utifrån skyddsnivå. ”Skyddad” är areal skyddad med specifika föreskrifter, oftast som naturreservat. ”Natura” är areal som inte är ”Skyddad” men som är med i nätverket Natura 2000. ”Markåtkomst” är areal som varken är ”Skyddad” eller ”Natura” men där markåtkomst är klar, (ett steg på vägen för att bli ”Skyddad”). ”Skyddas ej” är den areal där samhället valt att inte gå vidare med skyddsåtgärder för. ”Inga resultat” är den areal som återstår att vidta åtägrder för eller där inga resultat av åtgärder uppnåtts än. Det är inte ett område i myrskyddsplanen som klassas till en av skyddsnivåerna utan all areal i området, ett område kan alltså ha fler delområden som har olika skyddsnivåer.

Om skyddet är tillräckligt för att bevara naturvärdena eller inte får utvärderas i andra sammanhang och kan komma att inkluderas i en senare version av indikatorn när genomförandet är närmare mål.

Resultat
Totalt ingår 681 963 hektar i myrskyddsplanen, varav 28 procent var skyddade redan 1994. Vid årsskiftet 2016/17 var 374 234 hektar (55 procent) ”Skyddat”. Därutöver var 88 169 hektar (13 procent) med i ”Natura”.  Ytterligare 29 073 hektar (4 procent) hade färdig markåtkomst som är ett steg på vägen mot ”Skyddat”. I samband med t.ex. detaljavgränsning av skyddade områden har det beslutats att inte gå vidare med skyddsåtgärder för 16 650 hektar (2 procent). För 174 071 hektar (26 procent) saknas resultat från olika skyddsåtgärder. För 362 av de 644 områdena i myrskyddsplanen anses skyddsåtgärderna vara klara. Treårsperioden 2014-2016 har ”Inga resultat” minskat med i snitt 3 706 hektar/år. Med den takten kommer det ta ytterligare 47 år till ”Inga resultat” nått målet som är 0. Sedan kan ytterligare åtgärder behövas t.ex. att göra ett reservat av ett område som bara är Natura 2000 eller bara har markåtkomsten klar.

Mer info
Läs mer om indikatorns utformning under Metodik. Se underlagsdata och mer detaljerade diagram samt information om myrskyddsplanen under Fördjupning.

Ansvarig myndighet

Miljökvalitetsmål

Indikatorn används i uppföljningen av miljökvalitetsmålet:

Indikatorn är även viktig för uppföljningen av: