Myllrande våtmarker. Bild: Tobias Flygar.

Myllrande våtmarker

Myrskyddsplanens genomförande

Förstoring
Diagram

Diagrammet visar arealen med "Inga resultat" för genomförandet. Det kan antingen bero på att skyddsåtgärder inte påbörjats eller att de ännu inte gett resultat. Målet är 0 hektar. Mer detaljerad info finns under Fördjupning. Uppdatering med data för 2018 sker våren 2019.

Förstoring
  • 0
  • 1 - 999
  • 1000 - 4999
  • 5000 - 9999
  • > 9999

Kartan visar hur stor areal i hektar som varje län har kvar i kategorin ”Inga resultat” (dec 2017).

Skydd av myrar behöver prioriteras

Genomförandet av skyddsåtgärder för de oskyddade områdena i myrskyddsplanen (reviderad version 2007 med korrigeringar till  och med 2016) är en viktig åtgärd för att bevara värdefulla myrar.

Indikatorn följer resultat av samhällets skyddsåtgärder för den areal som ingår i planen. Resultat presenteras i fem kategorier utifrån skyddsnivå.

  • ”Skyddad” är areal skyddad med specifika föreskrifter, oftast som naturreservat.
  • ”Natura” är areal som inte är ”Skyddad” men som är med i nätverket Natura 2000.
  • ”Markåtkomst” är areal som varken är ”Skyddad” eller ”Natura” men där markåtkomst är genomförd, (ett steg på vägen för att bli ”Skyddad”).
  • ”Skyddas ej” är den areal där samhället valt att inte gå vidare med skyddsåtgärder för.
  • ”Inga resultat” är den areal som återstår att vidta åtgärder för eller där inga resultat av åtgärder uppnåtts än.

Det är inte ett område i myrskyddsplanen som klassas till en av skyddsnivåerna utan all areal i området, ett område kan alltså ha fler delområden som har olika skyddsnivåer.

Om skyddet är tillräckligt för att bevara naturvärdena eller inte får utvärderas i andra sammanhang och kan komma att inkluderas i en senare version av indikatorn när genomförandet är närmare mål.

Resultat

Totalt ingår 681 963 hektar i myrskyddsplanen, varav 28 procent var skyddade redan 1994. Vid årsskiftet 2017/18 var 387 817 hektar (57 procent) ”Skyddat”. Därutöver var 81 290 hektar (12 procent) med i ”Natura”.  Ytterligare 24 866 hektar (4 procent) hade färdig markåtkomst som är ett steg på vägen mot ”Skyddat”. I samband med till exempel detaljavgränsning av skyddade områden har det beslutats att inte gå vidare med skyddsåtgärder för 16 874 hektar (2 procent). För 171 115 hektar (25 procent) saknas resultat från olika skyddsåtgärder. För 373 av de 643 områdena i myrskyddsplanen anses skyddsåtgärderna vara klara och att det inte finns behov att göra ytterligare insatser.

Treårsperioden 2015–2017 har ”Inga resultat” minskat med i snitt 2 721 hektar/år. Med den takten kommer det ta ytterligare 63 år till ”Inga resultat” nått målet, dvs 0. Sedan kan ytterligare åtgärder behövas t.ex. att göra ett reservat av ett område som bara är Natura 2000 eller bara har markåtkomsten genomförd.

Mer info

Läs mer om indikatorns utformning under Metodik. Se underlagsdata och mer detaljerade diagram samt information om myrskyddsplanen under Fördjupning.

Ansvarig myndighet

Miljökvalitetsmål

Indikatorn används i uppföljningen av miljökvalitetsmålet:

Indikatorn är även viktig för uppföljningen av: