Säker strålmiljö. Bild: Tobias Flygar.

Säker strålmiljö

Strålnivå i omgivningen - Blekinge län

Förstoring
Diagram

Text saknas

Text saknas

Ansvarig myndighet

Miljökvalitetsmål

Indikatorn används i uppföljningen av miljökvalitetsmålet: