Myllrande våtmarker. Bild: Tobias Flygar.

Myllrande våtmarker

Utgått - Antal skyddade våtmarker i myrskyddsplanen

Förstoring
Diagram

Antal våtmarker i myrskyddsplanen som är skyddade eller saknar tillräckligt skydd.

Förstoring
  • 0 - 20 %
  • 20 - 40 %
  • 40 - 60 %
  • 60 - 80 %
  • 80 - 100 %

Andel skyddsvärda myrobjekt som är inta har ett fullgott skydd 2010.

Indikatorn har utgått och ersatts av indikatorn "Myrskyddsplanens genomförande" som baseras på flera skyddsnivåer och areal istället för antal områden.

Den som läser data för denna utgångna indikator bör ha i åtanke att data baseras på det gamla delmålet om att genomföra Myrskyddsplanen från 1994. 2007 reviderades planen och delar av dessa revideringar inkluderades i indikatorn.

Delmålet att långsiktigt skydda samtliga områden, 514 stycken,  i myrskyddsplanen till 2010 nåddes inte. Vid utgången av 2010 bedömdes 282 av områdena i Myrskyddsplanen ha ett fullgott skydd. Det återstod att långsiktigt skydda 232 områden.

Delmålet omfattade endast de myrar som ingick i myrskyddsplanen från 1994. Vid revideringen av planen 2007, delades några stora områden och länsgränsöverskridande områden vilket medförde att antalet områden ökade. Dessutom inkluderades 14 nya områden som ersatte områden vars naturvärden ändrats till exempel på grund av skador av dikning.

Vid revideringen kompletterades planen med helt nya objekt, de flesta i Norrbottens län. De nya myrobjekten ingick inte i delmålet och visas därför inte av indikatorn.

Länsstyrelserna har tagit fram tidsplaner för genomförandet av myrskyddsplanen. Under perioden 2007-2010 har i storleksordningen 10 myrar per år fått ett långsiktigt skydd. Om takten inte ökar kommer det alltså ta nästan 25 år innan alla områden i myrskyddsplanen fått ett långsiktigt skydd.

Ansvarig myndighet

Miljökvalitetsmål

Indikatorn används i uppföljningen av miljökvalitetsmålet: